Het Fonds

Louise Rottinghuis was een telg van de familie Rottinghuis die vroeger een hout en bouwmaterialenhandel in Delfzijl had. Zij wilde met dit fonds medisch onderzoek op het gebied van oncologie en oogheelkunde stimuleren.

Werving

Het financieel ondersteunen van jonge onderzoekers (PhD kandidaten, als artsen in opleiding). Zij moeten werkzaam zijn op het gebied van de diagnostiek en behandeling van de oncologie of de oogheelkunde.

Uitvoering

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van studiebeurzen, die de onderzoeker in staat stelt in een internationaal vooraanstaand ziekenhuis, laboratorium of instituut kennis en ervaring op te doen om die vervolgens ten nutte te laten komen aan de behandeling van patiënten en/of aan wetenschappelijk onderzoek

De studiebeurs

De grootte van de studiebeurs bedraagt maximaal dertig duizend euro (30.000). Van de aanvrager wordt een studieplan en kostenraming verwacht. Na het voltooien van de door het fonds ondersteunde studiereis zal betrokkene een kort verslag aan het bestuur van de stichting sturen.

Werkwijze

Jaarlijks zal het bestuur van de stichting een brief doen uitgaan naar afdelingen Oncologie en oogheelkunde met het verzoek een voorstel/voorstellen tot het verlenen van een studiebeurs in te dienen.  Binnen 3 maanden wordt een bestuursvergadering belegd, waarin zo nodig gehoord de adviseur, deskundig op het betreffende gebied, besloten wordt welke verzoeken gehonoreerd zullen worden.  De aanvragers worden hiervan door de secretaris van het bestuur op de hoogte gesteld.

Aanpassing werkwijze betreft subsidies vanaf 2023

Wij als fonds stellen het op prijs om terugkoppeling te krijgen van de wijze waarop de subsidie besteed is. Ten behoeve hiervan vragen wij een kort verslag van ontwikkelingen waaraan de subsidie heeft bijgedragen. Het subsidie bedrag wordt in twee delen uitgekeerd, 25.000,- na toekenning en 5.000,- na het verslag.

Verslag

Criteria van het verslag zijn beperkt. We ontvangen graag per mail een kort verslag binnen 24 maanden na initiële subsidie. Indien het onderzoek onderdeel uitmaakt van een proefschrift ontvangen we ook graag een digitale kopie van het proefschrift per mail op het moment dat de promotie voltooid is.

Reeds ondersteunde projecten

De volgende onderzoeken worden of zijn ondersteund:

-Associaties tussen het microbioom van de darm en leeftijdsgebonden oogaandoeningen

-Versnelde veroudering en hartschade na de behandeling van borstkanker

-Brolucizumab bij maculadegeneratie

-Exome sequencing bij primair congenitaal glaucoom

-HDL en bloedvormende cellen: partners in crime bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie?

-Lange termijn resultaten dacryoplastiek en dacryocystorhino-stomie

– Hartschade door behandeling van borstkanker.

– Prognostische factoren en uitkomsten van glaucoom chirurgie.

– Heterogeniteit van metastase van borstkanker (incl. een stage in Cambridge)

– Variatie in genen waarom sommige borstkankerpatienten gevoeliger zijn voor de beschadiging van het hart door chemo-/radiotherapie dan anderen.

-Onderzoek op het gebied van centrale multifocale chorioditis

-Een klinische validatiestudie van de online oog test bij jongeren en patienten met hoge myopie.

-Het beloop van maculadegeneratie in het tweede oog.

– Oogtest bij hoge myopie

– Opbouw biobank immunotherapie

 

Het bestuur

Dr. F.J. Huizing           (secretaris/voorzitter) Nijmegen

Dr. B.J. Koopman       (penningmeester) Appingedam

Prof.dr. E.H. Huizing   (adviseur/ oud-voorzitter) Laren(NH)

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Contactgegevens:

Stichting Louise Rottinghuis Fonds

p/a       Ringenum 6    9934 PM Delfzijl

e-mail : info@rottinghuisfonds.nl

Financiering                                                                                                    

De stichting staat open voor de ontvangst van schenkingen en legaten.

Verslag en finanicieel jaaroverzicht 2022.